Luchtdicht Renoveren

Bestaande bouw duurzaam

Met de ambitie van Nederland om in 2020 energieneutraal te bouwen, wordt de luchtdichtheid en thermische isolatie van gebouwen de komende jaren belangrijker. Deze verduurzaming geldt niet alleen voor nieuwbouw maar zet zich ook door binnen de bestaande bouw. Dit omdat energielekke gebouwen gewoonweg geen optie meer zijn vanwege de alsmaar stijgende kosten van fossiele brandstoffen. Bovendien zal de waarde van woningen die slecht presteren, op energetische kwaliteit verder onder druk komen te staan. Het dichten van de kloof tussen de energetische kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw, is de uitdaging voor vandaag en morgen.

‘Luchtdicht Renoveren’ stelt binnenklimaat voorop

‘Luchtdicht Renoveren’ is een kennisplatform dat ontwikkeld is vanuit de overtuiging dat alle bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen recht hebben op een comfortabel, veilig en gezond binnenklimaat. Bij alle oplossingen en concepten die worden ontwikkeld voor het luchtdicht maken van de bestaande bouw moet het belang van de gebruiker daarom voorop staan. Een juiste aanpak van afdichten en ventileren verhoogt het wooncomfort, reduceert het energieverbruik en heeft een positieve invloed op de waarde van het gebouw. Bovendien draagt het luchtdicht maken van de bestaande bouw bij aan de ontwikkeling naar een duurzamer milieu.

‘Luchtdicht Renoveren’ richt zich op de onderwerpen luchtdichtheid en ventilatie binnen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het kennisplatform brengt bouwprofessionals bij elkaar, deelt informatie en toont inspirerende praktijkvoorbeelden zodat duidelijk wordt wat luchtdicht bouwen en renoveren precies inhoudt en welke aanpak bij uiteenlopende situaties mogelijk is.

Bekijk website

Posted Under

Luchtdicht Renoveren – Samen sterk voor kwaliteit Woonboerderij passief gerenoveerd – Luchtdicht Renoveren